Kenny Britt Womens Jersey 01/01/2013---IMPOSUM A LA MUNTANYA
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
  • Presentación de Imágenes
01/01/2013---IMPOSUM A LA MUNTANYA Imprimir E-mail
DIA HORA TALLER LLOC
1 DE GENER DE 2013 09:00H. ACTIVITAT D'IMPROVITZACIÓ POETICO SÚBITA AL MOMENT (IMPOSUM) JUNT AL KENIATA BLANCO ( EL MARATHONIÀ Juan Valsera) I EL FISIOTERAPEUTA I NARRADOR DON FROILÁN (Fernado Übeda) TRAM DE PR AL LLARG DEL RIU BERGANTES ENTRE ELS TERMES DE FORCALL I VILLORES.